Violinska radionica “Mini Paganini” nastala je kao rezultat rada i širenja obima djelatnosti Ansambla mladih violinista RKUD-a Proleter, kako bi zainteresovani polaznici usvojivši osnovna violinska znanja mogli da se priključe ako žele i velikom ansamblu. 🎻
Polazici koji nemaju svoj instrument, prva dva mjeseca mogu dobiti violinu na korisćenje od našeg saradnika i majstora prof. Miodraga Bogića, bez naknade.