Kultura je ključ življenja, a umjetnost vrhunska istina”

RKUD “Proleter” je počeo svoj rad sa horskom sekcijom, a zatim širio svoju djelatnost na folklorni ansambl, limenu glazbu, dramsku sekciju, muzičku sekciju, školu baleta, modernog plesa i drugo.

Sastojao se od par članova različitih zanimanja i profesija koje je spajala samo jedna stvar – ljubav prema muzici. Zajedno su nastojali očuvati stare pjesme, napjeve i plesove koje i dan danas praktikuju naši članovi sa jednim ciljem – spriječiti tradiciju da ostane u zaboravu.

ANSAMBL NARODNIH IGARA

Ansambl narodnih igara čine četiri folklorne sekcije, prilagođene različitim uzrastima i to: Dječiji, Pripremni i Izvođački folklorni ansambl, te folkorni ansambl Veterana. Cilj sekcije je uvođenje djece u svijet tradicije i očuvanja kulturne baštine, gdje od malih nogu usađujemo ljubav prema tradiciji i igri. Pored toga, cilj je i povezivanje članova kroz pjesmu i igru, učenje običaja, tradicionalnih plesova i pjesama.

Sve folklorne sekcije su zabilježile veliki broj nastupa kako na lokalnoj, tako i na internacionalnoj sceni. Učesnici su mnogih svjetskih festivala i dobitnici brojnih nagrada. Stručni rukovodioci folklornih sekcija su: Azra Smajić Gačević i Melisa Kamarić, te stručni saradnik etnokoreolog Reuf Ibrahimagić.

Raspored proba:

Izvođački folklorni ansambl: ponedjeljak i četvrtak 20:00h-21:45h

Pripremni folklorni ansambl: utorak 20:00h-21:45h, petak 20:30h-22:00h

Dječji folklorni ansambl: srijeda 19:00h-21:15h, petak 19:00h-20:30h

Sekcija veterana: četvrtak 19:00h-20:00h

NARODNI ORKESTAR

Sekcija Narodnog orkestra sastoji se od više podsekcija – izvođački, tamburaški i pripremni orkestar. Orkestar u svojoj cjelini čini preko 40 članova, sa više od 12 različitih vrsta instrumenata. Osnovna zadaća Narodnog orkestra jeste očuvanje autohtone bosanske narodne pjesme – sevdalinke, uz vlastitu interpretaciju zajedno sa vokalnim solistima, kao i očuvanje izvorne tradicije naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, kroz baštinjenje narodnih kola. Narodni orkestar na čelu sa stručnim rukovodiocem, Rifetom Avdićem, učesnik je mnogih internacionalnih festivala i manifestacija, a nastupao je i sa velikim imenima regiona, na mnogim cjelovečernjim koncertima, u velikim salama Bosne i Hercegovine, a i šire.

Raspored proba:

Tamburaški orkestar: ponedjeljak i četvrtak 18:00h-19:45h

Narodni orkestar: ponedjeljak i četvrtak 20:00h-21:45h

HOR

Da biste bili dio jedne od najmnogobrojnije sekcije Društva i uživali u ljepoti izvođenja horskih pjesama, nije potrebno da budete profesionalni pjevač. Hor Društva je mješovit i čine ga različite generacije.

Cilj sekcije je njegovanje muzičke umjetnosti i podsticanje muzičke i vokalne sposobnosti, razvijanje ljubavi prema muzici i tradiciji. Na čelu sa Fuadom Šetićem, zabilježili su veliki broj nastupa na različitim smotrama i priredbama.

Raspored proba:

Mješoviti hor: prvi i treći utorak u mjesecu 20:00h-21:00h, petak 19:30h-21:00h

Zajednička proba Mješoviti i Omladinski hor: drugi i četvrti utorak u mjesecu 19:00h-20:00h

VOKALNA SEKCIJA

Najveći motiv za gajiti tradiciju i takoreći, živjeti tradiciju je iskrena ljubav. Ljubav prema folkloru iznjedrila je ljubav prema vokalnoj grupi, tradicionalnom izvornom očuvanju pjesme naroda BiH. Repertoar je prožet, kako seoskim tako i gradskim pjesmama, pjesmama i napjevima svih naroda u BiH. Stihovi kao biseri … “grana javora cvala kraj mora, pod njom sjedila seja malena”, “momak veli jao meni neće babo da me ženi”, samo su neki od onih koji krase dugogodišnji repertoar, te ih djevojke sa ljubavlju, milinom i posebnim žarom pjevaju. Sa vokalnom grupom su radili i rade eminentni stručnjaci iz oblasti muzikologije i etnomuzikologije. Stručni rukovodilac je Lejla Džambazov Ištuk.

Raspored proba:

ponedjeljak i srijeda 19:00h-20:45h

DRAMSKA SEKCIJA PRO TEATAR

Dramski studio Pro Teatar, u okviru RKUD “Proleter”, započeo je s radom još 2015. godine, a njegova osnovna namjena bila je privući mlade ljude teatru, kako bi se okušali u ovoj vrsti umjetnosti.

U posljednje vrijeme počela se realizirati zamisao iz 2015. godine, a to je da Pro Teatar postane prva alternativna pozorišna scena u Sarajevu. Stručni rukovodilac je Miroslav Pilj.