Sporazum o saradnji u oblasti kulture i promovisanja tradicionalnih kulturnih vrijednosti, potpisali su 5.10.2020.godine predsjednik RKUD “Proleter” Sahudin Kačar i direktor JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo Armin Omerović. Sporazumom se predviđa početak novih zajedničkih aktivnosti, sve sa ciljem jačanja svijesti o važnosti tradicije i kulture u našim životima.

Tradicija je dio identiteta jednog naroda, element koji je kroz historiju sasvim neopaženo oblikovao mentalitet tog naroda. Bilo da se tradicija ispoljila kao usmeno kazivanje koje se prenosi s koljena na koljeno ili kao određeni oblik ponašanja ili kao različiti rituali ili plesovi, njena uloga u savremenom društvu je nesamjerljiva. Tradicija je trag prošlosti kojeg i svjedoči o onome ko smo i šta nas je oblikovalo. Historija Bosne i Hercegovine je veoma osebujna i jedinstvena, i upravo ta činjenica čini je toliko posebnom i drugačijom.